ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ

All are welcome to develop
English language skills!

Facebook

Twitter

ประโยคพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

Classroom Language

บทสนทนาที่ใช้ในห้องเรียนกับ Teacher หรือครูฝรั่ง


With English we can

reach people
beyond our
boundaries

by communicating at an international level

so start using English confidently and correctlyความรู้ภาษาอังกฤษช่วยเรา

ให้เอื้อมถึงคนที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตของเรา

โดยการสื่อสาร ระดับนานาชาติ

ดังนั้น เริ่มใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ และอย่างถูกต้องกันดีกว่าBack to top

Classroom Language
ประโยคพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

บทสนทนาที่ใช้ในห้องเรียนกับ Teacher หรือครูฝรั่ง

Copyright © 2010 - 2015
BKKEnglish.com - All rights reserved.